Alstom

About
Helsingborg Jobs at Alstom

Alstom currently has the following openings in Helsingborg. Helsingborg jobs vary from time to time regarding our needs. Please check back often to search for new Helsingborg job openings and find a career that is right for you.
Thank you for considering a career in Helsingborg at Alstom.

Job Title Location Date
Depot ManagerHelsingborg, Skåne, Sweden11/21/2014

Latest job opportunities

Depot Manager - Helsingborg, Skåne
Description: Alstom Transport är en global koncern, med cirka 30 000 anställda i 60 länder. Här i Norden arbetar ca 300 personer. Vi har kontor och depåer bl.a. i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Älvsjö, Bro och Helsingborg. Alstom Transport är ensamma i världen om att erbjuda allt inom spårtrafik – från själva tågen till underhåll, räls, signalsystem och annan infrastruktur. Det gör att våra kunder kan välja oss som leverantör av en eller...
Reference Code: HEL00017

Job search

Keywords